Fashion

บ่อยครั้งที่ชุดทำงานกับชุดเที่ยวนั้นสวนทางกัน ทำเอาสาวๆ ต้องหอบเสื้อผ้าไปเปลี่ยน อยากเที่ยวต่อหลังเลิกงานก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อน ทำงานก็ว่าเหนื่อยแล้วเปลี่ยนชุดเหนื่อยกว่า